Acabats d’alta
qualitat

MEMÒRIA DE QUALITATS
VAPOR MONTLLOR

 • Estructura de pilars i sostres reticulars de formigó armat.
 • Façana d’obra de dos fulls amb aïllament tèrmic, acabada amb aplacat de peces de pedra natural, fixades mecànicament.
 • Coberta plana, accessible per manteniment.
 • Tancaments exteriors i particions entre habitatges de maó; particions interiors en sandvitx de guix laminat amb aïllament acústic i tèrmic incorporat.
 • Sostres enguixats o de guix laminat, acabats pintats al plàstic llis en color blanc.
 • Paviment de parquet laminat de roure amb sistema flotant i sòcol combinat amb la fusteria interior.
 • Fusteria interior amb portes llises acabades amb semi laca de color blanc mate.
 • Porta d’entrada a l’habitatge blindada, amb 3 punts de seguretat.
 • Fusteria exterior d’alumini lacat en color gris RAL 9006, amb doble envidrament amb trencament de pont tèrmic i persianes enrotllables comandades amb cinta.
 • Armaris alts i baixos model ARIANE de SANTOS, en laminat blanc.
 • Conjunt d’electrodomèstics de SIEMENS format per placa d’inducció de 60 cm, campana extractora decorativa de 90 cm, rentavaixelles panelat de 60 cm, forn i microones encastats.
 • Pica de fibra en color blanc i aixeta monocomandament de GROHE.
 • Taulell de 2cm de quars CAESAR STONE model NIEVE o similar.
 • Terres i parets acabats enrajolats amb peces de porcellànic de 1a qualitat.
 • Conjunt de sanitaris de porcellana de color blanc format per lavabo, inodor i bidet* de JACOB DELAFON. *(on hi sigui, segons els planells comercials).
 • Plat de dutxa de fibra de color blanc.
 • Banyera de xapa esmaltada de color blanc.
 • Aixetes monocomandament model ESSENCE de GROHE, amb limitador de temperatura.
 • Moble de bany suspès amb calaixos, acabat lacat en color blanc.
 • Mirall de paret sobre lavabo.
 • Caldera de condensació mixta a gas, de 24 KW per aigua calenta sanitària i calefacció.
 • Acumulador d’aigua calenta sanitària de 80 o 100 l , d’aigua escalfada amb energia solar.
 • Presa d’aigua freda i calenta, corrent elèctrica i desguàs per rentadora i secadora de condensació.
 • Terra i parets acabats enrajolats.
 • Terra enrajolat amb ceràmica antilliscant per exteriors.
 • Baranes formades per muntants d’acer acabats pintats.
 • Instal·lació elèctrica amb grau d’electrificació elevat, segons Reglament vigent.
 • Mecanismes elèctrics encastats de la casa SIMON, en color blanc.
 • Infraestructura de telecomunicacions formada per antena comunitària, preses de TV, telèfon i pre-instal·lació de cable a totes les estances.
 • Videoporter en color de FERMAX o similar.
 • Circuit de calefacció amb radiadors de ferro colat, acabats pintats en color blanc.
 • Pre-instal·lació de climatització per conductes.
 • Instal·lació comunitària amb acumulació individual d’energia solar per escalfament d’aigua calenta sanitària.
 • Xarxa de sanejament separativa segons ordenances.
 • Ascensor elèctric per a 6 persones de la casa OTIS, amb accés directe a l’aparcament.
 • Escala i vestíbuls amb paviment de granit i parets pintades.
OBRIR EN FORMAT PDF
* La present memòria d’acabats és susceptible de ser parcialment modificada per motius tècnics o constructius, en tot cas els nous materials emprats conservarien el nivell de qualitat de l’element o material substituït.
* Els sistemes constructius i solucions emprades s’ajusten a  les normes sobre la construcció i tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació i el vigent Codi Tècnic per a l’Edificació.