Project Description

Edifici CD / Local 7

Superfície total construïda sense
comptar elements comuns: 87,30 m2
Superfície útil: 75,80 m2
Alçada lliure: 3,25 mts

DESCARREGAR PDF
PREU

*Aquest plànol té caràcter indicatiu i no constitueix document contractual. Les superfícies i distribucions dins de l’habitatge podran experimentar canvis durant l’execució de l’obra a criteri de la direcció facultativa.

Escalera-A-LOCAL-7