Project Description

Edifici AB / Local 4

Superfície total construïda sense
comptar elements comuns: 53,17 m2
Superfície útil: 48,70 m2
Alçada lliure: 3,80 mts

DESCARREGAR PDF
PREU

*Aquest plànol té caràcter indicatiu i no constitueix document contractual. Les superfícies i distribucions dins de l’habitatge podran experimentar canvis durant l’execució de l’obra a criteri de la direcció facultativa.

LOCALS-BLOC-AB