Project Description

Edifici AB / Local 3

Superfície total construïda sense
comptar elements comuns: 55,96 m2
Superfície útil: 50,94 m2
Alçada lliure: 3,80 mts

Preu VENDA
150.000 €

NO INCOU
IVA i despeses d’escriptura i compra/venda.

Preu LLOGUER
14,50  €/m2 mensual

DESCARREGAR PDF

*Aquest plànol té caràcter indicatiu i no constitueix document contractual. Les superfícies i distribucions dins de l’habitatge podran experimentar canvis durant l’execución de l’obra a criteri de la direcció facultativa.

LOCALS-BLOC-AB